čtvrtek 14. června 2012

Třetí schůzka – další informace (3. DÍL)

Třetí schůzka konaná opět v budově nejvyššího kontrolního úřadu byla zatím poslední. Byl to hlavní zlom, kdy jsem konečně zjistil, v čem by práce u Partners spočívala. Na této schůzce jsem spolu s garantem a s mým kamarádem rozebíral, kam bych chtěl směřovat a jakým způsobem toho dosáhnout. Zde jsem uvedl, že bych si chtěl postupem času vybudovat pasivní příjem, abych se mohl stát finančně nezávislým. To vše pokud možno etickým a společnosti přínosným způsobem.

Dále jsem si měl představit, co bych chtěl mít v krátkodobém a dlouhodobém horizontu (třeba 6 měsíců a 10 let) a kolik by mě to stálo. Tím se myslelo třeba, kde bych chtěl bydlet, co vše bych chtěl vlastnit a podobně. Mě vyšlo, že v krátkodobém horizontu bych potřeboval okolo 20 000 Kč měsíčně a v dlouhodobém 50 000 Kč měsíčně. Na to jsme navázali s možnou kariérou u Partners, kde jsou v zásadě 2 možnosti a to buď se věnovat konzultantské, nebo manažerské činnosti. Konzultantská činnost spočívá především v analýzách situace a potřeb klienta s následným finančním poradenstvím, kdežto manažerská činnost spočívá zejména v získávání, školení a výchově dalších finančních poradců či manažerů. Rozdíly těchto dvou činností jsou kromě náplně práce ještě ve velikosti příjmů a jejich časovém vývoji, což ilustruje graf níže.


Z grafu je zřejmé, že pokud se vydáme na dráhu manažera, tak z počátku budeme mít nižší příjmy. To se však změní zhruba po prvním roce, kdy by příjmy manažera měli dosáhnout příjmů konzultanta a dále se zvyšovat nad příjmy konzultanta zhruba exponenciálně. Přibližně exponenciální nárůst příjmů je dán tím, že manažer by měl mít pod sebou čím dál více dalších manažerů a konzultantů, ze kterých má provize z jejich provizí, čím si i buduje pasivní příjem. Dráhy konzultanta i manažera je možné zkombinovat způsobem, že se začne kariéra na pozici konzultanta a zároveň probíhá příprava na dráhu manažera prostřednictvím různých školení a jiných důležitých aktivit.

To vše bylo pěkné, ale pak jsme přešli k zadání domácího úkolu, který jsem měl do příště vypracovat a ze kterého už jasně vyplynulo, o co by v práci pro Partners šlo. Domácí úkol zněl vypracovat mentální mapu, kde bych měl výčet všech lidí, které znám. Mentální mapa je pomůcka, kdy se v podstatě tvoří jakýsi graf, který by v mém případě vypadal jako seznam míst a lidí co odtamtud znám pospojovaných navzájem čarami znázorňujícími souvislosti. V tomto případě mentální mapa slouží jako nástroj umožňující vzpomenout si, koho všechno znám a mohl by být mým potenciálním klientem. Dále jsem si měl třeba v Excelu vytvořit seznam lidí vytvořený z mentální mapy a doplnit k nim pokud možno kontakty a jejich potenciální přínos pro mě jakožto pro finančního poradce. V tu chvíli jsem pocítil trochu zklamání, neboť jsem doufal, že práce bude spočívat v poskytování finančního poradenství bez nutnosti kontaktovat všechny možné známé. Doufal jsem v to, že společnost Partners má bázi klientů, kterým podle potřeby a specializace přiděluje finanční poradce, což možná v omezené míře i dělá, ale v první řadě jde o získávání kontaktů a nabízení finančního poradenství a to rozhodně není to, co bych chtěl dělat.

čtvrtek 22. března 2012

Druhá schůzka – první informační seminář (2. DÍL)

Seminář se stejně jako pohovor konal opět v budově nejvyššího kontrolního úřadu. Již na začátku jsem byl informován, že tento seminář pro mě bude spíše takové opakování toho, co už jsem zřejmě někdy slyšel (nejspíš úsudek z našeho prvního setkání u Partners) a bylo mi doporučeno, ať si zkusím všímat lidí okolo, jak mluví, jak se vyjadřují, jak na mě působí a jestli bych s nimi třeba chtěl spolupracovat v týmu, dále že si mám všímat přednášejícího, jak dobře se vyjadřuje, jak gestikuluje apod. Měl jsem to brát jako jakési cvičení.

Nejprve šlo o takovou obecnější prezentaci o finanční gramotnosti, ukazoval se např. obrázek známý z knih Kiyosakiho, který je obvykle nazýván cash flow kvadrant (něco o tom lze nalézt třeba ZDE). V něm jsou vyobrazeny 4 pozice dělené podle toho, za co člověk dostává peníze (zaměstnanec, OSVČ, majitel firmy, investor), dále byly rozebírány výhody a nevýhody těchto jednotlivých pozic a bylo řečeno, že v případě spolupráce s Partners budeme začínat jako OSVČ.

Součástí semináře bylo krátké cvičení, kde jsme si měli představit: Jak by měl vypadat náš ideální den. Na to jsme měli pár minut a mohli jsme si to poznamenat. Kdo chtěl, mohl se podělit o to, co si napsal, ale nikdo takový se nenašel.

Dále bylo rozebíráno téma: Proč chodit do práce? Kdo chtěl tak mohl přispívat do diskuze. Cílem bylo dostat se k tomu, že jedním z důvodů jsou naše sny, za což se mohl dosadit náš vysněný ideální den. V celku pěkně a chytře promyšlené…

Partners je totiž MLM (multi level marketing), což ve zkratce znamená pyramidovou strukturu firmy, kde si každý může budovat své týmy a mít podíl na jejich provizích. Tím se člověk teoreticky může dopracovat k finanční nezávislosti (stav, kdy má dostatečný příjem, aniž by musel pracovat), pomocí pasivních příjmů, které už nezávisejí na jeho práci. Díky tomu si pak přeci může z každého dne udělat svůj vysněný ideální den :) (kdy nemusí do práce a může dělat, co chce).

Někdy v průběhu semináře nám bylo sděleno, jaké budou naše náklady spojené s celým měsíčním školícím cyklem. Bylo připomenuto, že bude víkendový seminář za 1 400 Kč a dále nás upozornili na zálohu 500 Kč za učební materiály, které se ovšem mohou vrátit a vrácena by byla i záloha.

Kromě již zmíněného bylo probíráno, na co jsou používány peníze (daně, spotřeba, plnění přání). Dále finanční trh v ČR a příležitosti na něm (peníze v bankách, spoření, fondy, pojištění, hypotéky, nové produkty, reformy apod.). Také bylo konečně řečeno i něco k práci u Partners, ve zkratce že se nejprve zjišťuje jak na tom člověk je (finančně a se svým portfoliem finančních produktů) a pak se hledá efektivní řešení u 58 společností, se kterými Partners spolupracuje. Bohužel jsem mezi těmito společnostmi nenašel FIO banku (kterou považuji za nejlepší z těch, co znám). Zeptal jsem se proč, ale to bohužel přednášející nevěděl. Řekl však, že určitě existují nějaké objektivní důvody, proč s ní nespolupracují.

Také nám byl sdělen plán společnosti Partners, mít pobočku v každém městě nad 10 000 obyvatel, k tomuto tématu byla diskuze, kde jsme se dozvěděli, že každý se může dopracovat k tomu, aby si otevřel pobočku, která by byla jeho. Sám by si platil nájem, vybíral si své spolupracovníky apod. Na můj dotaz, zda se to může považovat za franšízové podnikání, řekl přednášející něco jako, že on to vidí jako vrchol franšízové podnikání.

Dále byly probrány základní pilíře společnosti Partners (odborné znalosti, pořádek ve společnosti) a byl nastíněn systém práce (analýza, poradenství, servis). Také bylo nastíněno, jak vypadá kariéra u Partners, kde jsme byli mimo jiné informováni o finanční spoluúčasti na pronájmu prostor a o tom, že aby naše práce měla smysl, tak je tomu potřeba věnovat minimálně 20h týdně, neboť chtějí profesionály a ne někoho, kdo se tomu věnuje jen tak mimochodem.

Ke konci semináře následovalo takové cvičení určené k rozvoji osobnosti, konkrétně to bylo o rozšiřování komfortních zón. Jednalo se o takový malý hlavolam, jehož řešení mělo vyvolat určité zamyšlení. Jaký hlavolam to byl, prozrazovat nebudu, abych nekazil zábavu těm, co půjdou na seminář :).

To je zhruba vše, na co si k semináři z hlavy a z poznámek k němu vzpomenu. Určitě to ale není vše, co tam bylo, bylo tam toho mnohem více. Celý seminář trval téměř 6 hodin, přičemž se dělaly pauzy a bylo k dispozici zdarma občerstvení (pití, něco sladkého a ovoce). Též je možné, že jsem při popisu nedodržel následnost jednotlivých částí, jak seminář postupoval. Kdo chce, může doplnit, případně upřesnit v komentářích k článku.

Na závěr bych zhodnotil celý seminář jako dobře promyšlený a organizovaný, přednášející byl dobrý i při kladení ne úplně chtěných otázek a též si cením pohostinnosti. Jediné, co by se dalo vytknout, by mohlo být, že nebylo až tak moc do detailu probráno, v čem přesně spočívá práce u Partners a celý seminář mohl být o něco kratší. Jinak seminář chválím a určitě stojí za navštívení, jen je potřeba si udělat dost času…

sobota 10. března 2012

První schůzka – pracovní pohovor (1. DÍL)

Na první schůzi, která byla zároveň pracovním pohovorem, jsem byl pozván do budovy nejvyššího kontrolního úřadu v Praze (moc pěkná budova, říkal jsem si, kde berou na pronájem kanceláří). Sebou jsem si měl donést strukturovaný životopis a hlavně přijít společensky oblečen.

Po příchodu tam na mě čekal můj kamarád, přes kterého jsem se k tomu dostal a jeho „nadřízený“. Nejprve padla první otázka na mě: Proč tam jsem a co od toho očekávám? Pak jsem předal svůj životopis a asi 25minut vyplňoval nějaký dotazník se sebehodnocením apod. Mezitím si prošli můj životopis a pak mi kladli různé otázky a ptali se mě, jestli i já mám otázky.

Např. jedna z jejich otázek byla klasická „pohovorová“, kde se mě ptali, co mohu firmě nabídnout a proč by si měli vybrat právě mě. K tomu dodali, že celé mé zaškolení vyjde na 100 000 Kč. Má reakce na to byla nejprve delší mlčení a přemýšlení, jestli se jim vůbec mohu nějak vyplatit, ale pak jsem odpověděl otázkou: A jak je vůbec možné, že to stojí tolik? 100 000 Kč je docela hodně peněz, to se mi nějak nezdá (hlavou se mi při tom honily myšlenky, jestli to schválně „nastřelili“, nebo proč se nenaučí to dělat levněji). Jejich reakce vypadala, jako že to asi nečekali, ale odpověděli, že už jen prostory (celé jedno patro v budově nejvyššího kontrolního úřadu), které si pronajímají, přijde na ohromné peníze a že prostě veškeré náklady spojené s celým zaškolením vyjdou po zaokrouhlení zhruba v těchto částkách.

Kromě toho jsme se dost bavili o mě a mých aktivitách, také o společnosti Partners a jejích aktivitách.

K závěru jsem se dověděl, že jeden ze seminářů bude placený a bude za 1 400 Kč, v tu chvíli se trochu rozplynuly mé představy o finančním poradenství u Partners, ale kamarád mi záhy vysvětlil, že je to víkendový seminář a že se koná v hotelu a je i s noclehem a plnou penzí, což jsem bral jako že OK, že to asi nebude o tom, aby na tom vydělali...

Úplně na závěr pohovoru mi sdělili, že se mi ozvou do 2 pracovních dnů s výsledkem, zda mě přijmou do měsíčního výběrového řízení (které je zároveň školícím cyklem) či nikoliv.

Z budovy nejvyššího kontrolního úřadu jsem odcházel s celkem nadějnými vyhlídkami na spolupráci s Partners v případě přijetí.